Όροι χρήσης

1. Όροι

Με την πρόσβαση σε αυτό το , συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Το υλικό που περιέχεται σε αυτήν την προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.


2. Άδεια χρήσης

  1. Δίνεται η άδεια προσωρινής λήψης ενός αντιγράφου οποιουδήποτε υλικού που μπορεί να μεταφορτωθεί από την ιστοσελίδα 's για προσωπική, μη εμπορική, προσωρινή προβολή και μόνο. Πρόκειται για παραχώρηση άδειας χρήσης και όχι για μεταβίβαση τίτλου και βάσει αυτής της άδειας χρήσης δεν επιτρέπεται:
  2. να τροποποιήσετε ή να αντιγράψετε το υλικό;
  3. να χρησιμοποιήσετε το υλικό για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή για οποιαδήποτε δημόσια προβολή (εμπορική ή μη εμπορική)
  4. να επιχειρήσετε να αποσυμπιέσετε ή να κάνετε αντίστροφη μηχανική οποιουδήποτε λογισμικού που περιέχεται στην ιστοσελίδα 's στην ιστοσελίδα;
  5. αφαίρεση οποιωνδήποτε σημειώσεων πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων ενδείξεων ιδιοκτησίας από το υλικό- ή
  6. μεταβίβαση του υλικού σε άλλο πρόσωπο ή 'mirror' του υλικού σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή.
  7. Η παρούσα άδεια θα λήξει αυτόματα εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να τερματιστεί από την Εταιρεία ανά πάσα στιγμή. Μετά τον τερματισμό της προβολής των εν λόγω υλικών ή μετά τον τερματισμό της παρούσας άδειας χρήσης, πρέπει να καταστρέψετε οποιοδήποτε υλικό που έχετε κατεβάσει στην κατοχή σας, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.

3. Αποποίηση ευθύνης

Το υλικό στην ιστοσελίδα 's παρέχεται 'as is'. Το δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και με το παρόν αποποιείται και αναιρεί όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων παραβιάσεων δικαιωμάτων. Περαιτέρω, το δεν εγγυάται ούτε προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση σχετικά με την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα ή την αξιοπιστία της χρήσης του υλικού στην ιστοσελίδα του ή άλλως σχετικά με το εν λόγω υλικό ή με οποιουσδήποτε ιστότοπους που συνδέονται με την παρούσα ιστοσελίδα.


4. Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση το δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζημιών για απώλεια δεδομένων ή κέρδους ή λόγω διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης) που προκύπτει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του υλικού που βρίσκεται στην ιστοσελίδα 's, ακόμη και αν η ή εξουσιοδοτημένος από την έχει ενημερωθεί προφορικά ή γραπτά για την πιθανότητα τέτοιας ζημίας. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στις σιωπηρές εγγυήσεις ή περιορισμούς της ευθύνης για επακόλουθες ή τυχαίες ζημίες, οι περιορισμοί αυτοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.


5. Αναθεωρήσεις και σφάλματα

Το υλικό που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Σχολής ενδέχεται να περιέχει τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά σφάλματα. Η δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε από τα υλικά που περιέχονται στον ιστότοπό της είναι ακριβές, πλήρες ή επίκαιρο. Η μπορεί να κάνει αλλαγές στο υλικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Το δεν αναλαμβάνει, ωστόσο, καμία δέσμευση για την ενημέρωση του υλικού.


6. Σύνδεσμοι

Το δεν έχει ελέγξει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με την ιστοσελίδα του και δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση από το του ιστότοπου. Η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου γίνεται με δική του ευθύνη του χρήστη'


7. Τροποποιήσεις των όρων χρήσης του ιστότοπου

Το μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους χρήσης του ιστότοπού του ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των παρόντων Όρων Χρήσης.


8. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με τον ιστότοπο 's θα διέπεται από το δίκαιο του Δικαιοδοσία του ιδιοκτήτη, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.