Αποποίηση ευθύνης

Το υλικό στον ιστότοπο της "s" παρέχεται "ως έχει". Η δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και δια του παρόντος αποποιείται και αναιρεί όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης της πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων παραβιάσεων δικαιωμάτων. Περαιτέρω, η the δεν εγγυάται ούτε προβαίνει σε δηλώσεις σχετικά με την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών στην ιστοσελίδα της ή άλλως σχετικά με τα εν λόγω υλικά ή με οποιουσδήποτε δικτυακούς τόπους που συνδέονται με την παρούσα ιστοσελίδα.